Dược sĩ Tú Oanh

Quản lý

Học hàm, học vị

Dược sĩ Đại học

Chức vụ hiện tại

Dược sĩ chuyên môn tại Công ty TNHH Dược Hunmed

Chuyên khoa

Dược

Học vấn

2012 - 2015: Chuyên Lý - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

2015 - 2020: Dược sĩ Đại học - Học Viện Quân Y