Dược sĩ Khánh Ly

Biên tập viên

Học hàm, học vị

Dược sĩ Đại học

Chức vụ hiện tại

Dược sĩ chuyên môn tại Công ty TNHH Dược Hunmed

Chuyên khoa

Dược

Học vấn

2017-2022: Dược sĩ Đại học - Học Viện Quân Y

2014-2017: Trường THPT Giao Thủy

Liên hệ