ThS.BS. Vũ Thanh Bình

Quản lý

Học hàm, học vị

Thạc sĩ - Bác sĩ

Chức vụ hiện tại

Cố vấn chuyên môn nhãn hàng Aplicaps

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Học vấn

2007 - 2010: Trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội

2010 - 2016: Bác sĩ Đa khoa - Học viện Quân Y

2016 - 2018: Thạc sĩ Sản phụ khoa - Đại học Y Hà Nội

Liên hệ